SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
ratificera
rati·­fic·­era verb ~de ~t god­känna fördrag; ​jfr ratifikation: ​den amerikanska kongressen ratificerade av­talet
Finita former
ratificerarpresens aktiv
ratificeraspresens passiv
ratificeradepreteritum aktiv
ratificeradespreteritum passiv
ratificeraimperativ aktiv
Infinita former
att ratificerainfinitiv aktiv
att ratificerasinfinitiv passiv
har/hade ratificeratsupinum aktiv
har/hade ratificeratssupinum passiv
Presens particip
ratificerande
Perfekt particip
en ratificerad + substantiv
ett ratificerat + substantiv
den/det/de ratificerade + substantiv