SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
rätta
1rätta oböjligt substantiv med rätta med fog; ​(in)för rätta in­för dom­stol; ​(ställa) till rätta i rätt läge, i ordning; ​finna sig till rätta bli hemma­stadd el. belåten; ​komma till rätta åter­finnas
Ordform(er)
rätta
2rätta verb ~de ~t på­visa och av­hjälpa fel; av­passa, foga; ordna till; jämka : ​rätta skrivningar; ​rätta ett fel
Finita former
rättarpresens aktiv
rättaspresens passiv
rättadepreteritum aktiv
rättadespreteritum passiv
rättaimperativ aktiv
Infinita former
att rättainfinitiv aktiv
att rättasinfinitiv passiv
har/hade rättatsupinum aktiv
har/hade rättatssupinum passiv
Presens particip
rättande
Perfekt particip
en rättad + substantiv
ett rättat + substantiv
den/det/de rättade + substantiv
rätta sig rätta sig efter ngn göra som ngn säger
Ordform(er)rätta sig
rätta till korrigera; ordna: ​rätta till felet; ​rätta till slipsen
Infinita formeratt rätta tillinfinitiv aktivPresens participtillrättandePerfekt participen tillrättad + substantivett tillrättat + substantivden/det/de tillrättade + substantiv