SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
rättmätig
rätt|­mät·­ig adjektiv ~t ~a berättigad; laglig: ​den rätt­mätige ägaren
Positiv
en rättmätig + substantiv
ett rättmätigt + substantiv
den/det/de rättmätiga + substantiv
den rättmätige + maskulint substantiv