SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
schamponera
schamp·­on·­era verb ~de ~t tvätta med schampo
Finita former
schamponerarpresens aktiv
schamponeraspresens passiv
schamponeradepreteritum aktiv
schamponeradespreteritum passiv
schamponeraimperativ aktiv
Infinita former
att schamponerainfinitiv aktiv
att schamponerasinfinitiv passiv
har/hade schamponeratsupinum aktiv
har/hade schamponeratssupinum passiv
Presens particip
schamponerande
Perfekt particip
en schamponerad + substantiv
ett schamponerat + substantiv
den/det/de schamponerade + substantiv