SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
sjaska
sjaska verb ~de ~t ⟨vard.⟩ smutsa
Finita former
sjaskarpresens aktiv
sjaskaspresens passiv
sjaskadepreteritum aktiv
sjaskadespreteritum passiv
sjaskaimperativ aktiv
Infinita former
att sjaskainfinitiv aktiv
att sjaskasinfinitiv passiv
har/hade sjaskatsupinum aktiv
har/hade sjaskatssupinum passiv
Presens particip
sjaskande
sjaska ner ⟨vard.⟩ smutsa ner; solka ner
Infinita formeratt sjaska nerinfinitiv aktivPresens participnersjaskande