SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
skrida
skrida verb skred, skridit, skriden skridet skridna, pres. skrider röra sig långsamt; ​skrida till handling över­gå till handling
Finita former
skriderpresens aktiv
skrids (skrides)presens passiv
skredpreteritum aktiv
skredspreteritum passiv
skridimperativ aktiv
Infinita former
att skridainfinitiv aktiv
att skridasinfinitiv passiv
har/hade skriditsupinum aktiv
har/hade skriditssupinum passiv
Presens particip
skridande
Perfekt particip
en skriden + substantiv
ett skridet + substantiv
den/det/de skridna + substantiv
skrida fram röra sig långsamt: ​begravnings­tåget skred fram el. (sällan) fram­skredom tid e.d. passera: ​kvällen skred långsamt fram el. vanl. fram­skred långsamt
Infinita formeratt skrida framinfinitiv aktivPresens participframskridandePerfekt participen framskriden + substantivett framskridet + substantivden/det/de framskridna + substantiv
skrida in särsk. bildl. in­gripa: ​skrida in el. vanl. inskrida mot skade­görelsen
Infinita formeratt skrida ininfinitiv aktivPresens participinskridandePerfekt participen inskriden + substantivett inskridet + substantivden/det/de inskridna + substantiv