SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
socialkonservativ
soci·­al|­kon·­serv·­at·­iv adjektiv ~t ~a social 1 konservativ
Positiv
en socialkonservativ + substantiv
ett socialkonservativt + substantiv
den/det/de socialkonservativa + substantiv
den socialkonservative + maskulint substantiv