SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
socialkonstruktivism
soci·­al|­kon·­strukt·­iv·­ism substantiv ~en en vetenskapsteoretisk riktning som betonar att alla forsknings­resultat kommer fram i en viss sam­hällelig situation
Singular
en socialkonstruktivismobestämd form
en socialkonstruktivismsobestämd form genitiv
socialkonstruktivismenbestämd form
socialkonstruktivismensbestämd form genitiv