SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
städja
städja verb stadde, statt, stadd n. statt, pres. städjer el. städer ⟨åld.⟩ an­ställa genom lego­avtal
Finita former
städer (städjer)presens aktiv
städs (städes)presens passiv
staddepreteritum aktiv
staddespreteritum passiv
städimperativ aktiv
Infinita former
att städjainfinitiv aktiv
att städjasinfinitiv passiv
har/hade stattsupinum aktiv
har/hade stattssupinum passiv
Presens particip
städjande
Perfekt particip
en stadd + substantiv
ett statt + substantiv
den/det/de stadda + substantiv