SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
stilisera
stil·­is·­era verb ~de ~t förenkla vid av­bildning el. beskrivning
Finita former
stiliserarpresens aktiv
stiliseraspresens passiv
stiliseradepreteritum aktiv
stiliseradespreteritum passiv
stiliseraimperativ aktiv
Infinita former
att stiliserainfinitiv aktiv
att stiliserasinfinitiv passiv
har/hade stiliseratsupinum aktiv
har/hade stiliseratssupinum passiv
Presens particip
stiliserande
Perfekt particip
en stiliserad + substantiv
ett stiliserat + substantiv
den/det/de stiliserade + substantiv