SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
tala
tala verb ~de ~t kunna yttra sig ; sam­tala om, diskutera: ​tala svenska; ​tala (om) politikhålla tal: ​hon ska tala på 1 maj
Finita former
talarpresens aktiv
talaspresens passiv
taladepreteritum aktiv
taladespreteritum passiv
talaimperativ aktiv
Infinita former
att talainfinitiv aktiv
att talasinfinitiv passiv
har/hade talatsupinum aktiv
har/hade talatssupinum passiv
Presens particip
talande
Perfekt particip
en talad + substantiv
ett talat + substantiv
den/det/de talade + substantiv
tala in tala in el. (sällan) intala ngt på band
Infinita formeratt tala ininfinitiv aktivPresens participintalandePerfekt participen intalad + substantivett intalat + substantivden/det/de intalade + substantiv
tala om muntligt med­dela: ​tala om el. omtala vad som hänt
Infinita formeratt tala ominfinitiv aktivPresens participomtalandePerfekt participen omtalad + substantivett omtalat + substantivden/det/de omtalade + substantiv
tala till med ett yttrande rikta sig till: ​tala till el. tilltala ngn​ – I tala till är ordet till o­betonat.
Infinita formeratt tala tillinfinitiv aktivPresens participtilltalandePerfekt participen tilltalad + substantivett tilltalat + substantivden/det/de tilltalade + substantiv
tala ut tala upp­riktigt om problem o.d.
Infinita formeratt tala utinfinitiv aktivPresens participuttalandePerfekt participen uttalad + substantivett uttalat + substantivden/det/de uttalade + substantiv