SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
tjänstekollektivavtal
tjänste|­kol·­lekt·­iv·­av·­tal substantiv ~et; pl. ~ ⟨finl.⟩ kollektiv­avtal för tjänste­män
Singular
ett tjänstekollektivavtalobestämd form
ett tjänstekollektivavtalsobestämd form genitiv
tjänstekollektivavtaletbestämd form
tjänstekollektivavtaletsbestämd form genitiv
Plural
tjänstekollektivavtalobestämd form
tjänstekollektivavtalsobestämd form genitiv
tjänstekollektivavtalenbestämd form
tjänstekollektivavtalensbestämd form genitiv