SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
utfärda
ut|­färda verb ~de ~t ut­färda ett pass; ​ut­färda instruktioner
Finita former
utfärdarpresens aktiv
utfärdaspresens passiv
utfärdadepreteritum aktiv
utfärdadespreteritum passiv
utfärdaimperativ aktiv
Infinita former
att utfärdainfinitiv aktiv
att utfärdasinfinitiv passiv
har/hade utfärdatsupinum aktiv
har/hade utfärdatssupinum passiv
Presens particip
utfärdande
Perfekt particip
en utfärdad + substantiv
ett utfärdat + substantiv
den/det/de utfärdade + substantiv