SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
vandalisera
vand·­al·­is·­era verb ~de ~t hänsyns­löst förstöra
Finita former
vandaliserarpresens aktiv
vandaliseraspresens passiv
vandaliseradepreteritum aktiv
vandaliseradespreteritum passiv
vandaliseraimperativ aktiv
Infinita former
att vandaliserainfinitiv aktiv
att vandaliserasinfinitiv passiv
har/hade vandaliseratsupinum aktiv
har/hade vandaliseratssupinum passiv
Presens particip
vandaliserande
Perfekt particip
en vandaliserad + substantiv
ett vandaliserat + substantiv
den/det/de vandaliserade + substantiv