SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
värva
värva verb ~de ~t skaffa nya med­lemmar el. an­hängare
Finita former
värvarpresens aktiv
värvaspresens passiv
värvadepreteritum aktiv
värvadespreteritum passiv
värvaimperativ aktiv
Infinita former
att värvainfinitiv aktiv
att värvasinfinitiv passiv
har/hade värvatsupinum aktiv
har/hade värvatssupinum passiv
Presens particip
värvande
Perfekt particip
en värvad + substantiv
ett värvat + substantiv
den/det/de värvade + substantiv