SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
väsa
väsa verb väste väst särsk. om djur: ge i­från sig ett s-liknande hot­fullt ljud
Finita former
väserpresens aktiv
väsespresens passiv
västepreteritum aktiv
västespreteritum passiv
väsimperativ aktiv
Infinita former
att väsainfinitiv aktiv
att väsasinfinitiv passiv
har/hade västsupinum aktiv
har/hade västssupinum passiv
Presens particip
väsande