SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ynka
1ynka oböjligt adjektiv ⟨vard.⟩ ynklig, o­betydlig; enda, en­staka: ​en ynka promille
Positiv
en/ett/den/det/de ynka + substantiv
2ynka verb ~de ~t ömka
Finita former
ynkarpresens aktiv
ynkaspresens passiv
ynkadepreteritum aktiv
ynkadespreteritum passiv
ynkaimperativ aktiv
Infinita former
att ynkainfinitiv aktiv
att ynkasinfinitiv passiv
har/hade ynkatsupinum aktiv
har/hade ynkatssupinum passiv
Presens particip
ynkande
Perfekt particip
en ynkad + substantiv
ett ynkat + substantiv
den/det/de ynkade + substantiv
ynka sig gnälla
Ordform(er)ynka sig