SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
avprogrammera
av|­pro·­gramm·­era verb ~de ~t fri­göra från fanatism: ​av­programmera en f.d. sekt­medlem
Finita former
avprogrammerarpresens aktiv
avprogrammeraspresens passiv
avprogrammeradepreteritum aktiv
avprogrammeradespreteritum passiv
avprogrammeraimperativ aktiv
Infinita former
att avprogrammerainfinitiv aktiv
att avprogrammerasinfinitiv passiv
har/hade avprogrammeratsupinum aktiv
har/hade avprogrammeratssupinum passiv
Presens particip
avprogrammerande
Perfekt particip
en avprogrammerad + substantiv
ett avprogrammerat + substantiv
den/det/de avprogrammerade + substantiv