publicerad: 2021  
avprogrammera avprogrammerade avprogrammerat
verb
a`vprogrammera
förmå (någon) att inte längre om­fatta viss tro el. lära eller dylikt; särsk. med av­seende på med­lem av en religiös rörelse el. sekt
avprogrammera någon
belagt sedan 1987
avprogrammeraavprogrammerande, avprogrammering