SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
divergera
di·­verg·­era [‑verge´ra] verb ~de ~t gå i­sär, skilja sig åt; inte konvergera; vara skiljaktiga; ​jfr divergens: ​divergerande å­sikter
Finita former
divergerarpresens aktiv
divergeradepreteritum aktiv
divergeraimperativ aktiv
Infinita former
att divergerainfinitiv aktiv
har/hade divergeratsupinum aktiv
Presens particip
divergerande
Perfekt particip
en divergerad + substantiv
ett divergerat + substantiv
den/det/de divergerade + substantiv