SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ge
ge el. åld. 1giva verb gav, gett el. givit, given givet givna, pres. ger el. åld. giver, imper. ge el. åld. giv jfr givare, gåva: ​ge ngn ngt i jul­klapp
Finita former
ger (giver)presens aktiv
ges (givs, gives)presens passiv
gavpreteritum aktiv
gavspreteritum passiv
ge (giv)imperativ aktiv
Infinita former
att ge (giva)infinitiv aktiv
att ges (givas)infinitiv passiv
har/hade gett (givit)supinum aktiv
har/hade getts (givits)supinum passiv
Presens particip
givande
Perfekt particip
en given + substantiv
ett givet + substantiv
den/det/de givna + substantiv
den givne + maskulint substantiv
ge efter släppa successivtrubbas ur sitt lägesluta att hävda, ge med sig
Infinita formeratt ge efterinfinitiv aktivPresens participeftergivandePerfekt participen eftergiven + substantivett eftergivet + substantivden/det/de eftergivna + substantivden eftergivne + maskulint substantiv
ge igen hämnas
Infinita formeratt ge igeninfinitiv aktivPresens participigengivandePerfekt participen igengiven + substantivett igengivet + substantivden/det/de igengivna + substantivden igengivne + maskulint substantiv
ge med sig börja sam­tycka el. in­stämmarubbas ur sitt läge
Infinita formeratt ge med siginfinitiv aktiv
ge sig ge sig (för över­makten) upp­höra att göra mot­ståndge sig i lag med in­låta sig medbli instabilbege sig: ​ge sig i­väg
Ordform(er)ge sig
ge sig hän ge sig hän el. hänge sig åt ngt helt gå upp i ngt
Infinita formeratt ge sig häninfinitiv aktiv
ge till brista ut i: ​ge till ett skrik
Infinita formeratt ge tillinfinitiv aktivPresens participtillgivandePerfekt participen tillgiven + substantivett tillgivet + substantivden/det/de tillgivna + substantivden tillgivne + maskulint substantiv
ge upp ge i­från sig, ut­stöta: ​ge upp el. uppge ett skri av smärtalåta fara, släppa: ​de fick ge upp el. uppge alla planer på en utlands­resaerkänna sig besegrad
Infinita formeratt ge uppinfinitiv aktivPresens participuppgivandePerfekt participen uppgiven + substantivett uppgivet + substantivden/det/de uppgivna + substantivden uppgivne + maskulint substantiv
ge ut publicera: ​ge ut el. utge en bok
Infinita formeratt ge utinfinitiv aktivPresens participutgivandePerfekt participen utgiven + substantivett utgivet + substantivden/det/de utgivna + substantivden utgivne + maskulint substantiv
ge åter ge till­baka: ​ge ngn modet åter el. vanl. återge ngn modet
Infinita formeratt ge återinfinitiv aktivPresens participåtergivandePerfekt participen återgiven + substantivett återgivet + substantivden/det/de återgivna + substantivden återgivne + maskulint substantiv