SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
verb gick, gått, gången gånget gångna, pres. går, pres. konjunktiv åld. gånge, pret. konjunktiv åld. ginge, imper. jfr 1gång, 2gång: ​gå till skolan; ​klockan går för fort; ​allt gick bra; ​det går inte det är inte möjligt
Finita former
gårpresens aktiv
gåspresens passiv
gångepresens konjunktiv
gickpreteritum aktiv
gickspreteritum passiv
gingepreteritum konjunktiv
imperativ aktiv
Infinita former
att infinitiv aktiv
att gåsinfinitiv passiv
har/hade gåttsupinum aktiv
har/hade gåttssupinum passiv
Presens particip
gående
Perfekt particip
en gången + substantiv
ett gånget + substantiv
den/det/de gångna + substantiv
gå an kunna tillåtas
Infinita formeratt gå aninfinitiv aktivPresens participangåendePerfekt participen angången + substantivett angånget + substantivden/det/de angångna + substantiv
gå bort försvinna: ​fläcken gick bort i tvättengå på fest el. festlig till­dragelse
Infinita formeratt gå bortinfinitiv aktivPresens participbortgåendePerfekt participen bortgången + substantivett bortgånget + substantivden/det/de bortgångna + substantiv
gå för sig kunna tillåtas
Infinita formeratt gå för siginfinitiv aktiv
gå förbi gå förbi el. vanl. förbigå ngn vid en tjänste­tillsättning
Infinita formeratt gå förbiinfinitiv aktivPresens participförbigåendePerfekt participen förbigången + substantivett förbigånget + substantivden/det/de förbigångna + substantiv
gå ifrån lämna: ​hon har gått i­från sin maninte upp­rätt­hålla: ​gå i­från el. frångå traditionen
Infinita formeratt gå ifråninfinitiv aktivPresens participifrångåendePerfekt participen ifrångången + substantivett ifrångånget + substantivden/det/de ifrångångna + substantiv
gå igen spöka
Infinita formeratt gå igeninfinitiv aktivPresens participigengåendePerfekt participen igengången + substantivett igengånget + substantivden/det/de igengångna + substantiv
gå igenom under­kastas: ​gå i­genom el. genomgå en operationge en över­sikt över: ​läraren gick i­genom el. (sällan) genom­gick läxangranska: ​gå i­genom räkenskapernaaccepteras: ​för­slaget gick inte i­genom
Infinita formeratt gå igenominfinitiv aktivPresens participigenomgåendePerfekt participen igenomgången + substantivett igenomgånget + substantivden/det/de igenomgångna + substantiv
gå med an­sluta siggå med på ngt sam­tycka till ngt
Infinita formeratt gå medinfinitiv aktivPresens participmedgåendePerfekt participen medgången + substantivett medgånget + substantivden/det/de medgångna + substantiv
gå ner minska: ​gå ner i vikt⟨vard.⟩ drabbas av allvarlig störning: ​servern gick ner
Infinita formeratt gå nerinfinitiv aktivPresens participnergåendePerfekt participen nergången + substantivett nergånget + substantivden/det/de nergångna + substantiv
gå på fort­sättabli lurad av: ​han gick på en enkel fintkosta: ​reparationen gick på 1000 kr
Infinita formeratt gå påinfinitiv aktivPresens particippågåendePerfekt participen pågången + substantivett pågånget + substantivden/det/de pågångna + substantiv
gå samman före­tagen kommer att gå samman el. (sällan) sammangå
Infinita formeratt gå sammaninfinitiv aktivPresens participsammangåendePerfekt participen sammangången + substantivett sammangånget + substantivden/det/de sammangångna + substantiv
gå till ske, förlöpa: ​hur gick det till när hon ...? el. (sällan) hur till­gick det när hon ...?komma i stor mängd: ​sillen gick tillkosta
Infinita formeratt gå tillinfinitiv aktivPresens participtillgåendePerfekt participen tillgången + substantivett tillgånget + substantivden/det/de tillgångna + substantiv
gå under förlisa; för­olyckas: ​far­tyget gick under
Infinita formeratt gå underinfinitiv aktivPresens participundergåendePerfekt participen undergången + substantivett undergånget + substantivden/det/de undergångna + substantiv
gå upp bli del av: ​firman gick upp el. upp­gick i en större koncernöka: ​priserna gick uppkunna jäm­föras med: ​ingen­ting går upp mot färskt bröddet gick upp för honom att ... han in­såg plötsligt att ...
Infinita formeratt gå uppinfinitiv aktivPresens participuppgåendePerfekt participen uppgången + substantivett uppgånget + substantivden/det/de uppgångna + substantiv
gå ut ta slut, upp­höra: ​anmälnings­tiden går ut el. utgår i morgongå till nöjes­lokal: ​vi ska gå ut i kvälllyckas: ​patiensen gick utgå ut över ngn bli till belastning för ngn; ​gå ut på att ... ha till syfte att ...
Infinita formeratt gå utinfinitiv aktivPresens participutgåendePerfekt participen utgången + substantivett utgånget + substantivden/det/de utgångna + substantiv
gå åt förbrukas, erfordras: ​det gick åt el. (sällan) åt­gick mycket bränsle för att värma slottet⟨vard.⟩ nästan: ​de skrattade så att de gick åt
Infinita formeratt gå åtinfinitiv aktivPresens participåtgåendePerfekt participen åtgången + substantivett åtgånget + substantivden/det/de åtgångna + substantiv
gå över byta verksamhet; ändras: ​gå över el. övergå till ett nytt jobb; ​han gick över el. vanl. över­gick till att berömma eleverna; ​det gula gick över el. över­gick i gröntöver­stiga, ligga över: ​resonemanget gick över el. över­gick hans fattnings­förmågaförsvinna: ​värken gick över
Infinita formeratt gå överinfinitiv aktivPresens participövergåendePerfekt participen övergången + substantivett övergånget + substantivden/det/de övergångna + substantiv