SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
konsolidera
kon·­sol·­id·­era verb ~de ~t förstärka, säkra: ​konsolidera före­taget
Finita former
konsoliderarpresens aktiv
konsolideraspresens passiv
konsolideradepreteritum aktiv
konsolideradespreteritum passiv
konsolideraimperativ aktiv
Infinita former
att konsoliderainfinitiv aktiv
att konsoliderasinfinitiv passiv
har/hade konsolideratsupinum aktiv
har/hade konsolideratssupinum passiv
Presens particip
konsoliderande
Perfekt particip
en konsoliderad + substantiv
ett konsoliderat + substantiv
den/det/de konsoliderade + substantiv