SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
lärd
lärd adjektiv lärt ~a mycket bildad person: ​en lärd (kvinna)
Positiv
en lärd + substantiv
ett lärt + substantiv
den/det/de lärda + substantiv
den lärde + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de lärdare + substantiv
Superlativ
är lärdast
den/det/de lärdaste + substantiv