SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
problematisera
pro·­blem·­at·­is·­era verb ~de ~t rikta upp­märksamheten på problem i el. hos; fram­ställa i form av problem; ​till problem 1,2
Finita former
problematiserarpresens aktiv
problematiseraspresens passiv
problematiseradepreteritum aktiv
problematiseradespreteritum passiv
problematiseraimperativ aktiv
Infinita former
att problematiserainfinitiv aktiv
att problematiserasinfinitiv passiv
har/hade problematiseratsupinum aktiv
har/hade problematiseratssupinum passiv
Presens particip
problematiserande
Perfekt particip
en problematiserad + substantiv
ett problematiserat + substantiv
den/det/de problematiserade + substantiv