publicerad: 2021  
aktie aktien aktier
akti·en
substantiv
[ak´tsie]
an­del med fast storlek i aktie­bolag lika stor som alla andra an­delar; ger röst­rätt på bolags­stämma och del i vinst
aktieplacering; aktieslag; A-aktie; preferensaktie; stamaktie
ny­emitterade aktier; dagens mest om­satta aktie; återköpa aktier; teckna aktier i ett bo­lag; aktien steg med 2,3 procent till följd av den positiva kvartals­rapporten; aktien sjönk med 1 krona; ut­delningen före­slås bli 3 kronor per aktie
äv. om mot­svarande dokument
äv. bildligt i ut­tryck för an­seende, ställning eller dylikt
parlamentet har stärkt sina aktier i med­borgarnas ögon; hennes aktier står högt i kurs hos med­lemmarna
belagt sedan 1626; av tyska Aktie med samma betydelse; av lat. ac´tio 'handling'; jfr ur­sprung till aktion