publicerad: 2021  
abduktion abduktionen abduktioner
ab·dukt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
rörelse av en kropps­del åt sidan från kroppens mitt­linje
abduktion (av något)
belagt sedan 1903; till lat. abdu´cere 'föra bort'