publicerad: 2021  
aberration aberrationen aberrationer
ab·err·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 avbildningsfel hos lins el. spegel
belagt sedan 1875; av lat. aberra´tio 'av­vikelse'
2 skenbar läges­förändring hos stjärna orsakad av observatörens rörelse och ljusets ändliga hastighet
belagt sedan 1745