publicerad: 2021  
abdikation abdikationen abdikationer
ab·dik·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
det att av­säga sig kunglig eller kejserlig värdighet
abdikation (från något)
Napoleons abdikation 1814
ibland ut­vidgat
världs­mästarens abdikation
belagt sedan 1654; till abdikera