publicerad: 2021  
abiturient abiturienten abiturienter
ab·ituri·ent·en
substantiv
abiturien´t
vid beskrivning av äldre (och finlands­svenska) förhållanden elev i gymnasiets avgångs­klass som står i begrepp att av­lägga student­examen vanligen om elev i det gamla gymnasiet
belagt sedan 1801; av tyska Abiturient med samma betydelse; till lat. abituri´re 'önska av­gå'