publicerad: 2021  
abiotisk abiotiskt abiotiska
a·bi·ot·isk
adjektiv
[abiå´-]
som inte åstad­koms av levande organismer om process el. miljö­faktor eller dylikt
MOTSATS biotisk
till de abiotiska miljö­faktorerna hör jordens pH-värde och mängden när­salter i jorden
belagt sedan 1978; till a- och biotisk