publicerad: 2021  
abilitet abiliteten
abil·itet·en
substantiv
abilite´t
psykologi grund­läggande själslig förmåga vanligen på visst om­råde
belagt sedan 1968; av engelska ability med samma betydelse; av lat. habi´litas 'förmåga'; jfr ur­sprung till habil