publicerad: 2021  
abstraktionsnivå abstraktions­nivån abstraktions­nivåer
abs·trakt·ions|­nivå·er
substantiv
[-∫o`ns-]
grad av abstraktion
ett filosofiskt resonemang på hög abstraktions­nivå
belagt sedan 1952