publicerad: 2021  
abyssal abyssalt abyssala
abyss·al
adjektiv
abyssa´l
som till­hör de största djupen i hav
en abyssal av­lagring
belagt sedan 1896; av franska abyssal med samma betydelse; till lat. abyss´us 'botten­lös klyfta'