publicerad: 2021  
accidens accidensen accidenser
ac·cid·ens·en
substantiv
acciden´s [aks-]
1 sär­skilt filosofi något till­fälligt och mindre väsentligt i tingens väsen
egenskapen svart hos en bil är en accidens efter­som svart inte är en av de egenskaper som definierar före­målet bil
belagt sedan 1827; av lat. acc´idens med samma betydelse, till accid´ere 'falla ned; in­träffa'
2 vanligen plur. accidenstryck
belagt sedan 1825