publicerad: 2021  
acetylsalicylsyra acetylsalicylsyran acetylsalicylsyror
acet·yl|­salic·yl·syr·an
substantiv
[-sy`l-] el. [-ty`l-]
ett kristalliskt organiskt ämne som är huvud­saklig bestånds­del i några vanliga feber­nedsättande och smärt­stillande läke­medel t.ex. i Aspirin och Magnecyl
belagt sedan 1923; till lat. ace´tum 'ättika', sal´ix 'pil; sälg' och 1syra!!