publicerad: 2021  
1ackurat neutrum ackurat, bestämd form och plural ackurata
ac·kur·at
adjektiv
ackura´t
var­dagligt; mindre brukligt mycket nog­grann
en ackurat tids­angivelse
belagt sedan 1716; av lat. accura´tus 'omsorgs­full', till accura´re 'ut­föra något omsorgs­fullt'; jfr ur­sprung till kurera
2ackurat
ac·kur·at
adverb
ackura´t
var­dagligt; mindre brukligt precis
det är ackurat som du säger
belagt sedan 1779; se ur­sprung till 1ackurat