publicerad: 2021  
ackumulera ackumulerade ackumulerat
verb
ackumule´ra
samla till sig och lagra
någon/något ackumulerar något
någon ackumulerar något
något ackumulerar något
många tung­metaller ackumuleras i kroppen; före­taget hade svårt att ackumulera kapital för en expansion
i perfekt particip ofta sammanlagd
något är ackumulerat
ackumulerad in­komst; ackumulerad över­tid; ackumulerade skulder på flera miljoner
belagt sedan 1615; av lat. accumula´re 'hopa; stapla', till cum´ulus 'stapel; mängd'; jfr ur­sprung till cumulus
ackumuleraackumulerande, ackumulering