publicerad: 2021  
ad infinitum
adverb
ad infini`tum
i det oändliga
hans politiska över­tygelser har växlat: socialism, stalinism, maoism etc. ad infinitum
belagt sedan 1823; av lat. ad infini´tum med samma betydelse