publicerad: 2021  
ad hoc
adverb
[adhåk´]
för detta sär­skilda (och till­fälliga) ända­mål ofta med ton­vikt på improvisation
på grund av tids­bristen måste många problem lösas mer eller mindre ad hoc
belagt sedan 1946; via engelska av lat. ad´ hoc´ 'till detta'