publicerad: 2021  
ad acta
adverb
[adak`ta]
något ålderdomligt till handlingarna
SE acta
lägga något ad acta
belagt sedan 1842; av lat. ad´ ac´ta med samma betydelse; jfr ur­sprung till 1akt 3