publicerad: 2021  
adekvat neutrum adekvat, bestämd form och plural adekvata
ad·ekv·at
adjektiv
adekva´t
som mot­svarar givna krav i fullt till­räcklig grad (men utan över­drifter)
en adekvat över­sättning; en adekvat beskrivning; ge in­vånarna i kommunen en adekvat service
belagt sedan 1780; av lat. adæqua´tus, till adæqua´re 'göra lika med'