publicerad: 2021  
1additiv additivt additiva
add·it·iv
adjektiv
[ad´-] el. [-i´v]
som kan fram­ställas som en summa av del­egenskaper om egenskap, t.ex. trycket i en gas­blandning
belagt sedan 1896; till addera
2additiv additivet, plural additiv el. additiver, bestämd plural additiven el. additiverna
add·it·iv·et
substantiv
[ad´-] el. [-i´v]
till­sats­ämne till driv­medel och dylikt
1,5 procent smörj­medel och 0,5 procent additiver
belagt sedan 1962; av engelska additive med samma betydelse; till addera