publicerad: 2021  
adjektivattribut adjektiv­attributet, plural adjektiv­attribut, bestämd plural adjektiv­attributen
ad·jekt·iv|­at·trib·ut·et
substantiv
ad`jektivattribut
sats­del som direkt bestämmer ett substantiviskt ord och ut­görs av adjektiv eller adjektivliknande ord
i satsen "lille Kalle sover" är "lille" adjektiv­attribut
belagt sedan 1882