publicerad: 2021  
adverbial adverbialet, plural adverbial, bestämd plural adverbialen
ad·verbi·al·et
substantiv
adverbia´l
sats­del som ut­gör bestämning till annat än substantiviskt ord eller till hel sats och som vanligen ut­görs av adverb el. fras med liknande funktion
i satsen "de kom igår" är "igår" adverbial
belagt sedan 1843