publicerad: 2021  
adverb adverbet, plural adverb, bestämd plural adverben
ad·verb·et
substantiv
adver´b
typ av ord som betecknar till­kommande om­ständigheter av olika slag (tid, rum, sätt, orsak m.m.); anv. som bestämning till verb, adjektiv, annat adverb el. hel sats; oböjligt men ofta komparerbart
gradadverb; tidsadverb
modala adverb; några av de vanligaste adverben är "nu", "då", "här" och "där"
belagt sedan 1804; av lat. adver´bium 'till verbet'; jfr ur­sprung till verb