publicerad: 2021  
aerob aerobt aeroba
adjektiv
[aärå´b] el. [ärå´b]
som fordrar till­gång till syre om organism el. process
MOTSATS anaerob
aeroba bakterier; aerob rening av avloppsvatten
belagt sedan 1903; till aero- och grek. bi´os 'liv'