publicerad: 2021  
aerodynamik aero­dynamiken
aero|­dyn·am·ik·en
substantiv
[aärodynami´k] el. [ärodynami´k]
läran om gasers (sär­skilt luftens) rörelser
belagt sedan 1850; till aero- och dynamik