publicerad: 2021  
1agens agensen, plural agenser el. agentier
substantiv
[agen´s]
verksam eller ut­lösande faktor som t.ex. gynnar viss kemisk reaktion
spec. medicin smittämne
infektiös agens
belagt sedan 1850; av lat. ag´ens 'handlande; verkande'; till agera
2agens ingen böjning, utrum
ag·ens
substantiv
[agen´s]
det att fungera som (sats­delen) agent
belagt åtm. sedan början av 1900-talet; se ur­sprung till 1agens