publicerad: 2021  
agent agenten agenter
ag·ent·en
substantiv
agen´t [ag-]
1 om­bud med laglig rätt att före­träda affärsföretag
agentkontor
agent (för någon/något)
agent (för någon)
agent (för något)
före­tagets agent i Singapore
äv. personlig affärs­representant
arbeta som litterär agent åt en författare
belagt sedan 1758; till agera
2 om­bud med laglig rätt att före­träda stat i säkerhets­frågor och med spion­liknande upp­drag
agentroman; polisagent
hemlig agent med rätt att döda
äv. all­männare person med hemligt upp­drag som har att göra med någon större enhets säkerhet el. ordning
belagt sedan 1628
3 sats­del som betecknar den handlande i en passiv sats i traditionell grammatik
i meningen "råttan jagas av katten" är "av katten" agent
ibland äv. om den sats­del som betecknar den handlande (i vissa moderna grammatiska teorier)
belagt sedan 1827
Agent 007 (med rätt att döda).
Täcknamn för hjälten James Bond i en serie agent­romaner (många av dem filmatiserade) av Ian Fleming